Søk

 

Yrkesfaglige konferanser

Seksjon for vernepleiere avholder årlige konferanser for de yrkesfaglige ansvarlige i avdelingene. Andre som er aktive i FO kan delta hvis det er plass på den enkelte konferansen. Konferansene tar opp aktuelle temaer for og om vernepleiere, deres utdanning og yrkesutøvelse.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen