Søk

 

Yrkesetisk råd

FOs yrkesetiske råd skal bidra til etisk refleksjon og bevissthet blant barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

  • Rådet skal arbeide for å holde den etiske diskusjon høyt på organisasjonens og yrkesgruppenes dagsorden.
  • Rådet skal også behandle klager på yrkesutøvelsen blant yrkesgruppene.
  • Rådet tar imot henvendelser for råd og drøfting av etiske spørsmål.

Yrkesetisk råd i FO har 12 medlemmer. Hver profesjon har tre medlemmer. I tillegg har rådet en representant for velferdsviterne samt to eksterne medlemmer med kompetanse på området.
 

Hvordan få kontakt med Yrkesetisk råd?
Postadresse: Yrkesetisk råd, FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo
E-post: yer@fo.no

Slik klager du til Yrkesetisk råd
Har du en konkret klage du ønsker at Yrkesetisk råd skal vurdere, kan du fylle ut skjema for klagebehandling og opphevelse av taushetsplikt. Når disse er mottatt vil Yrkesetisk råd vurdere om dette er en sak de kan behandle.

 

Medlemmer av Yrkesetisk råd 2015 - 2019

Jorunn Vindegg - leder (telefon 915 15 864)
Sosionom
Høgskolen i Oslo og Akershus
Berit Øygard
Barnevernspedagog
Sykehuset Innlandet HF
Erling Segelstad
Barnevernspedagog
Lillehammer brukerstyrt senter

Barbro Stavang Erdahl
Barnevernspedagog
Lykta as, Kabelvåg

Jorunn Clemetsen
Sosionom
Oslo kommune
Hanne Øverås
Sosionom
BUP Hedmark
Laila Luteberg
Vernepleier
Diakonhjemmet høgskole Rogaland
Geir Johannessen
Vernepleier
Osterøy kommune
Anne Lise Lenes
Vernepleier
Høgskolen i Sør-Trøndelag

Anne-Mari Romuld Hansen
Velferdsviter

Beate Hovland
Teolog og førsteamanuensis i etikk

Honoratte Muhanzi Kashale
Velferdsalliansen

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen