Søk

 

Rett eller galt - eller noe midt i mellom

Det yrkesetiske studieheftet "Rett eller galt - eller noe midt i mellom", er utarbeidet av Arne Grønningsæter i FAFO i tett samarbeid med FOs yrkesetiske råd. Første utgave ble trykket i juni 2007.

Heftet tar utgangspunkt i FOs yrkesetiske grunnlagsdokument og omhandler følgende temaer:

* Verdier som forplikter
* Møtet mellom mennesker
* Myndiggjøring
* Myndighet og makt 
* Tvang
* Skjønn og dømmekraft
* Taushetsplikt
* Samarbeid
* Lojalitet
* Varslingsansvar

Hvert tema er bygget opp med artikler og bakgrunnsstoff og spørsmål til diskusjon. Det er lagt opp til 11 studiemøter/samlinger for å gå igjennom hele heftet, men det kan også legges opp til kortere eller lengre samlinger.

Rett eller galt - yrkesetisk studiehefte 
     Last ned (pdf)

Bestilling
Medlemmer og tillitsvalgte kan få heftet gratis fra sitt avdelingskontor, se kontaktinformasjon på FOs webside eller i tidsskriftet.

Høgskoler, arbeidsgivere og andre eksterne aktører kan bestille heftet i FO sentralt for kr. 50 pr. stk + mva

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen