Søk

 

Yrkesetikk

Yrkesetikken er en vikitig del av profesjonsutøvelsen.

Yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er basert på humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne skal fremme likeverd og respekt, møte menneskers behov og bidra til at de får brukt sine ressurser.

Arbeidet skal  ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot fattigdom og for sosialrett ferdighet er en viktig del av yrkesgruppenes identitet.

Dette er viktige punkter i de Yrkesetiske retningslinjene FO har vedtatt. (Last ned som pdf)

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen