Søk

 

Profesjonsfaglig utvalg barnevernspedagoger

Årsmøtet 2013 valgte tre yrkesfaglige utvalg, ett for barnevernpedagoger, ett for sosionomer og ett for vernepleiere.

Beretning Profesjonsfaglig utvalg, årsmøteperioden 2016-2018

De tre profesjonfaglige utvalgene har flikelydende mandat.

Medlemmer yrkesfaglig utvalg barnevernspedagoger FO Hordaland;

Ann Grethe Aasheim Leder AnnGrete.Aasheim@sos-barnebyer.no 938 12 753
Renathe Remes Øen medlem Renathe.Oen@bergen.kommune.no 902 80 783
Lene Yvonne Lisæth medlem yvonne17@online.no 916 96 217
Maren Aase Folgerø medlem marenfolgero@gmail.com 988 26 733
Jorunn-Beate Olsen medlem jorunn-beate88@hotmail.no 482 72 617
Inga Bakken medlem inga.bakken@bergen.kommune.no 971 60 913
Lasse Andorsen medlem Lasse.Andorsen@bergen.kommune.no 958 04 045

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen