Søk

 

VID vitenskapelige høgskole Rogaland

Tillitsvalgt
Hanne Line Wærness
Tlf.: 51 97 22 96
Mobil: 911 70 201
e-post

 
   

Varatillitsvalgt
Ulf Berge
Tlf.:  51 97 22 57
Mobil: 975 97 505  
e-post

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen