Søk

 

Rogaland A-senter

Tillitsvalgt
Gunvor Grødem Aamodt
Tlf.: 480 28 777
e-post
 
   

Varatillitsvalgt
Mette Sande
Tlf: 908 95 852
e-post

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen