Søk

 

Haugaland A-senter (Blå Kors Vest)

Tillitsvalgt
Randi Nuland
Telefon: 52 73 30 00
Mobil: 984 68 514
e-post

 
Varatillitsvalgt
Trine Rommetveit
Telefon: 52 73 30 00
Mobil: 902 36 782
e-post
 
   

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen