Søk

 

Bokn Bufellesskap

Det er for tiden ikke FO-tillitsvalgt ved Bokn Bufellesskap - kontakt fylesavdelingskontoret.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen