Søk

 

Oversikt over hovedtillitsvalgte i Virke

Virke (tidligere HSH) er en arbeidsgiverorganisasjon som representerer mange bransjer. De organiserer bl.a. private institusjoner (både ideelle og komersielle).

Oversikt over de mest aktuelle arbeidsgiverne innen Virke og FO tillitsvalgt:

Arbeidsgiver:

Hovedtillitsvalgt:

Telefon:

Mail:

Familievernkontoret i Sør-Trøndelag

 Lillian Husby

 

lillianhusby@hotmail.com

Frelsesarmeen rusomsorg – Furulund

 Silje Hammer

 

Silje.Hammer@frelsesarmeen.no

Kirkens Bymisjon

Liss-Tone Bakkehaug

 

Liss-Tone.Bakkehaug@bymisjon.no

Kong Carl Johan arbeidsstiftelse

Hege Holmedal

 

hege.holmedal@trondheim.kommune.no

N.K.S. Kvamsgrindkollektivet AS

Juan Pablo Toscani

73825410

juan.toscani@kvamsgrind.no

Lade behandlingssenter

Heidi Monrad

73848592 

heidi.monrad@ladebs.no

Peder Morset folkehøyskole

Ingerid Elise Fjeld

 

Ingerid.elise.fjeld@perdermorset.no  

Senter mot incest Trondheim

     

Rosta Ungdomsheim, Inderøy

Laila Merethe Inderberg

92629029

lailameretheinderberg@hotmail.com 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen