Søk

 

Vernepleieren

Vernepleierne er både helse- og sosialarbeidere.

Vernepleierutdanningen har sin forankring i en helhetlig integrert kompetanse basert på helsefag, sosialfag, juss, pedagogikk og psykologi. Vernepleiere er autorisert helsepersonell med legemiddelhåndteringskompetanse.

Vernepleie er den eneste profesjonsutdanning som retter seg mot personer med utviklingshemning og andre med kognitive funksjonsnedsettelser. Vernepleiere har kunnskap om hvordan legge til rette for å bistå personer med ulike fysiske-, sosiale- og kognitive utfordringer.

Vernepleiere arbeider i dag på mange felt. Kunnskapsgrunnlaget er utviklet gjennom arbeid med personer med utviklingshemning og er i stor grad knyttet til dagliglivets gjøremål. Vernepleiefaglig kompetanse er viktig i hjemmebaserte tjenester, innenfor spesialisthelsetjenester, i skole, eldreomsorg, psykisk helsearbeid, rusomsorg, barnevernstjenester og flyktningtjenester for å nevne noen.

 

Om vernepleierens helsefagkompetanse

Det er flere som er usikre på vernepleierens helsefagkompetanse. FO får stadig henvendelser fra vernepleiere selv, men også andre profesjoner, ledere ol. 

Dette er de fire mest vanlige områdene vi får spørsmål om

  • hva kan vernepleiere uføre av medisinskfaglige prosedyrer og hva dekker vernepleiernes medisinskfaglige kompetanse?
  • har de legemiddelkompetanse, gjelder den overfor alle mennesker, i alle tjenester?
  • hva ligger i § 4 forsvarlighet, i helsepersonelloven og hva betyr autorisasjon?
  • kan vernepleiere ha ansvarsvakter, bakvakter eller tilsvarende stillinger i tjenester der det ofte i utlysninger etterspørres sykepleierfaglig kompetanse?  .

For mer info last ned FO notat om vernepleierens helsefagkompetanse.

Viser fra 1 til 7 av totalt 233 artikler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen