Søk

 

Utlysning av fagstipend for sosionomer og velferdsvitere 2019

Er du sosionom eller velferdsviter og medlem i Fellesorganisasjonen (FO) kan du nå søke om et fagstipend på inntil 20 000 kroner fra. Profesjonsrådet for sosionomer ønsker med dette å bidra til å styrke, synliggjøre og videreutvikle sosionomers og velferdsviteres kompetanse.

Du kan søke stipend til:

 • Skriving av fagartikkel/bok/bokkapittel med tema innenfor sosionomens eller velferdsviterens yrkesfelt, forskning eller annet fagutviklingsarbeid.
 • Utforme paper/presentasjon/poster for deltagelse på nasjonal eller internasjonal konferanse.
 • Utarbeide ph.d.-søknad.
 • Annet faglig utviklingsarbeid som bidrar til å styrke og synliggjøre sosionomers og velferdsviteres posisjon eller arbeidsfelt.

Det gis ikke stipend til gjennomføring av etter-, videre- eller masterutdanning.

For å søke kreves det at du er:

 • Utdannet sosionom eller velferdsviter, eller har tilsvarende utdanning fra utlandet. Medlemmer på dispensasjon kan også søke.
 • Medlem i FO.

Profesjonsrådet for sosionomer oppfordrer praktikere til å søke fagstipend. Temaer vi oppfordrer medlemmer til å belyse denne gangen er blant annet sosialt arbeid i NAV, skolen, kriminalomsorgen, helsevesenet, samfunnsarbeid, grasrotarbeid, politisk påvirkningsarbeid, boligsosialt arbeid, rus og psykisk helse.

Praktiske opplysninger:

 • Søknadsfrist er 17. februar 2019.
 • Mal for søknaden finner du på her.
 • Disposisjon/skisse for arbeidet må legges ved søknaden.
   
 • Stipendmottakerne blir tilbudt skrivekurs. Kurset avholdes i Oslo i løpet av høsten 2019 eller vinteren 2020.
 • Fagartikkelen ønskes i hovedsak publisert i Fontene eller Fontene forskning, men kan også publiseres i andre tidsskrifter innen profesjonenes fagfelt.
 • Stipendet kan utbetales som honorar, til dekning av dokumenterte utgifter (litteratur, reise, opphold, konferanseavgift m.m.) og til tapt arbeidsfortjeneste.
 • Alle stipend er innberetningspliktige, og i hovedsak trekkpliktige.
 • Stipendet utbetales når regnskap med kvitteringer er mottatt (evt. etter avtale).
 • Profesjonsrådet for sosionomer avgjør stipendtildelingen.
 • Svar på søknadene sendes ut i løpet av april 2019.

Søknad sendes til:

Fellesorganisasjonen (FO)
Profesjonsrådet for sosionomer
Pb 4693 Sofienberg
0506 Oslo

E-post: kontor@fo.no.

Spørsmål kan rettes til:
Rådgiver Andreas Kikvik
Telefon: 472 70 468
E-post: andreas@fo.no 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen