Søk

 

God tannhelse er viktig for alle!

Helsedirektoratet har i en ny rapport utredet effekt av tannbehandlingstilbudene til rusmiddelavhengige, og kartlagt tannhelseforholdene til personer med kvalifiseringsstønad fra NAV.

Rapporten forteller at brukerne får mangelfull tannbehandling over tid, og at de opplever problemer knyttet til dette. Rusmisbruk og dårlig økonomi er begrunnelsen for mange. Behandlingen de får er ofte i form av ekstraksjon, fyllingsterapi og proteser, og de får i mindre grad forebyggende behandling. Rapporten bekrefter at gratis tannbehandling for rusmiddelmisbrukere er et viktig tiltak, og at det kan være hensiktsmessig å vurdere gratis tannbehandling for personer i kvalifiseringsprogrammet (KVP) også.

Rapporten konkluderer med at det er vanskelig å dokumentere effekt av tannbehandling for rusmiddelmisbrukere. Det er ulike rapporteringsordninger, og mange av tallene de bruker i rapporten er anslag. Et anbefalt tiltak er å opprette et nasjonalt rapporteringssystem. Personer i KVP har ikke rett til vederlagsfri tannbehandling i dag, men det er et stort egenopplevd behov for tannbehandling. Rapporten anbefaler en grundigere kartlegging av behandlingsbehov og kostnadsvurdering før det eventuelt blir innført vederlagsfri tannbehandling også for personer i KVP. 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen