Søk

 

FO har inngått samarbeidsavtale med Fagforbundet

I dag signerte forbundslederne Mette Nord fra Fagforbundet og Mimmi Kvisvik fra Fellesorganisasjonen (FO) en ny samarbeidsavtale mellom de to forbundene. - Målsettingen er at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Vi har mye felles, og nå har vi konkretisert hvordan samarbeidet kan løftes, sa Kvisvik.

Forbundslederne Mette Nord (Fagforbundet) og Mimmi Kvisvik (FO) er tilfredse med at samarbeidsavtalen mellom de to forbundene kan settes ut i livet. (Foto: Margrethe Lied, FO).

Denne samarbeidsavtalen håper vi skal få som effekt at to pluss to blir mer enn fire, også LO blir styrket gjennom denne samarbeidsavtalen, sa Mette Nord da avtalen var signert av begge forbundslederne. Avtalen er forankret i FOs landsstyre og i Fagforbundets forbundsstyre.

Avtalen vil bety et fornyet og forsterket samarbeid på alle nivåer mellom de to forbundene, fra rammene som legges sentralt til samarbeid på fylkesnivå og lokalt nivå under dette igjen. Begge forbundslederne framholdt at avtalen vil bety fornyet styrke i det lokale samarbeidet på viktige områder som arbeidsliv, helse- og sosialpolitikk og tariff. Mette Nord la til: - Ikke minst betyr det en styrke på området rekruttering. Vi skal ikke stjele medlemmer fra hverandre. Mens Kvisvik pekte på det store potensialet uorganiserte innen privat barnevern. - Jo tyngre FO og Fagforbundet blir innen denne sektoren, jo tyngre bli LO og vår mulighet til å påvirke de ansattes lønns- og arbeidsvilkår til beste for medlemmene som arbeider i disse virksomhetene, sa Kvisvik.

FO-lederen sa at behandlingen av avtalen i FO har krevd en lang marsj. - Men, denne lange marsjen betyr at avtalen er blitt godt forankret i forbundet. Nå gjenstår arbeidet med å implementere den godt i det praktiske arbeidet rundt om, understreket hun.

Begge forbundslederne la vekt på at denne avtalen også hjemler årlige evalueringsmøter mellom de to forbundene. - Dette er viktig. Da kan vi rolig evaluere hva som fungerer og hva som, eventuelt, ikke fungerer, sa Nord.

De to forbundslederne var også opptatt av at avtalen vil kunne sikre bedre representasjon når arbeidsgiver vil drøfte ansettelsesforhold o.l. I dag er det ofte slik at arbeidsgiver foretrekker å drøfte slike saker med det forbundet som er "mest representativt". Avhengig av hvilken virksomhet det er, kan det ofte være at enten FO eller Fagforbundet da ikke blir hørt. - Avtalen vil i en slik sammenheng bidra til å styrke hvordan man får til et best mulig lokalt samarbeid, sa Mimmi Kvisvik.

Les hele Samarbeidsavtalen mellom FO og Fagforbundet

Les mer i Fontene

Les mer på Fagforbundets sider

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen