Søk

 

Velferdsviteren

Velferdsvitere har særskilt arbeidslivsorientert kompetanse på å forebygge, hindre utstøting, tilbakeføre og styrke individets relasjon og tilknytning til samfunnet generelt og arbeidslivet spesielt.

En velferdsviter har sin kjernekompetanse innenfor arbeidsliv og dets grunnleggende elementer, både på individ, gruppe, organisasjon og samfunnsnivå.

Studiet har et tverrsektorielt perspektiv og et flerfaglig fokus hvor sentrale fagområder som sosialfaglige emner, arbeidslivskunnskap, juss, velferdsforvaltning, organisasjonsteori, økonomi og sosiologi inngår.

På bakgrunn av dette er kandidater med bachelorgrad innenfor arbeid og velferdsfag kvalifisert for brukerorienterte, så vel som administrative stillinger, både i offentlig, privat og frivillig sektor.

Viser fra 1 til 7 av totalt 15 artikler

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen