Søk

 

Valkomitè 2018 - 2020

Valkomiteen er sett saman av like mange medlemmar frå kvar seksjon. Valkomiteen vert valte av årmøtet, og førebur val til påfylgjande årsmøte samt suppleringsval i perioden og delegatar til kongressen.

Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i valkomiteen.

(Vi tek atterhald om at listene ikkje alltid er oppdaterte)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom Tanja Strandheim 90265003 tanja.strandheim@helse-forde.no
       
vara      
Barnevernpedagog      
leiar Randi Hatlem 91564079 Randi.bente.hatlem@helse-forde.no
vara      
Vernepleie Solveig Kristine Aas    
       
vara Lone Mølmesdal Aaberg 91329436  

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen