Søk

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av årsmøtet, og forbereder valg til påfølgende årsmøte samt suppleringsvalg i perioden og delegater til Landsmøtet i 2019.

Leder for valgkomiteen 2018-2020:

Runa K. Hjertø
Tlf: 95087675

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen