Søk

 

Valgkomiteen i FO

Valgkomiteen i FO velges av kongressen og består i inneværende kongressperiode av følgende personer:

Valgkomiteen i kongressperioden 2015 - 2019:

Einar Ingebrigtsen (v) - leder
einaring@online.no
Hordaland

 

Solveig Tømmerås (b)
sol-e-t@online.no
Sør-Trøndelag

1. vara (b) : Kjersti Botten
Oslo

Gry Svendsen (b)
Gry.svendsen@helse-finnmark.no
Finmark

2. vara (b)

Inger Walløe (s)

Inger.Elise.Walloe@arendal.kommune.no
Telemark

1. vara (s) : Nils Ove Skalltje
Nordland

Kristin Klemmetsby Solli (s)
k.k.solli@medisin.uio.no
Vestfold

2. vara (s) : Olav Borsheim
Vestfold

Marit Frette Opsahl (v)
Marit.Frette.Opsahl@asker.kommune.no
Akershus

1. vara (v) : Solveig Glærum
Møre og Romsdal

Hanne Line Wærness (v)
hanne.l.waerness@diakonhjemmet.no
Rogaland

2. vara (v) : Anne Kristin Maudal
Rogaland

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen