Søk

 

Utvalg

Tariffpolitisk utvalg, profesjonsfaglig utvalg, refleksjonsutvalget, valgkomiteen og kontrollkomiteen.

FO Hedmark har fem forskjellige utvalg/komiteer: Tariffpolitisk utvalg, profesjonsfaglig utvalg, refleksjonsutvalget, valgkomiteen og kontrollkomiteen. Utvalgene er rådgivende til styret. De skal jobbe med saker innenfor hvert sitt område. Fylkesavdelingens handlingsprogram og vedtak i styret gir retning på arbeidet. Utvalgene skal bidra til at de enkelte områdene blir integrert i fylkesavdelingens arbeid. De skal gi råd til styret innenfor hvert sitt område. Jobbe med medlemsrettet aktivitet innenfor sitt område (temakvelder, kurs/konferanser, bistand, samarbeid med klubber/andre utvalg m.m). Utvalgsmedlemmene må holde seg oppdatert innenfor sitt område og bidra til at utvalget oppfyller sine oppgaver, og gir styret de råd det trenger for å utøve FO’s politikk.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen