Søk

 

Utvalg og komiteer FO Nordland

FO Nordland har som mange andre avdelinger lang tradisjon med rådgivende utvalg i avdelingen. Disse utvalgene velges av årsmøte. Vi har følgende utvalg og komiteer:

 

  • Internasjonalt utvalg
  • Profesjonsfaglig utvalg
  • Helse- og sosialpolitisk utvalg
  • Seniorpolitisk utvalg
  • Kontrollkomite
  • Valgkomite
  • Redaksjonsutvalg; Nytt fra FO Nordland

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen