Søk

 

Profesjonsfagleg utval 2018 - 2020

Sogn og Fjordane har eit felles profesjonsfagleg/ helse og sosialpolitisk utval som etterstrebar jamn fordeling av sosionomar, barnevernpedagogar og vernepleiarar slik at ingen seksjon har fleirtal aleine og alle seksjonar er representerte. Ein av dei profesjonsfagleg ansvarlege vert valt som leiar av utvalet.

Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i utvalet.

(Vi tek atterhald om at listene ikkje alltid er oppdaterte)

Verv Namn Mobil Epost
Sosionom      
Profesjonsfagleg ansvarleg Magny Haugen - nestleiar 91884923

magny.haugen@forde.kommune.no

magnyhaugen@yahoo.no

  Hege Liljedahl   Hege.liljedahl@sognapost.no
 

 

Tanja Strandheim

90265003

anjat76@outlook.com

Tanja.strandheim@helse-forde.no

Barnevernspedagog      
Profesjonsfagleg ansvarleg May Terese Seglem 95735325 May.terese.seglem@ardal.kommune.no
  Randi B Hatlem 91564079 Randi.bente.hatlem@helse-forde.no
  Tone Otterlei 97041303 Tone.otterlei@forde.kommune.no
Vernepleiar      
Profesjonsfagleg ansvarleg Lill Randi Røyrvik- leiar 97146816

Lill.randi.royrvik@naustdal.kommune.no

liraroervik@gmail.com

  Ann Renate Mulehamn 95088903

 

ann.renate.mulehamn@forde.kommune.no

  Siv Aspeseter 41403325 aspesete@online.no

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen