Søk

 

Arbeidsutvalet 2018 - 2020

Arbeidsutvalet består av avdelingsleiar, avdelingssekretær, nestleiar og kasserar. Dei har fått mandat frå styret i høve til å ta avgjerdsle i saker av mindre betydning og dersom det føreligg ei hastesak. Dei har og i oppdrag å utarbeide saker til styret og representantskapet.

leiar - Ann-Kristin Nygård

nestleiar - Karen Knapskog

sekretær - Jan Egil Haugland

kasserar - Bjørn Henning Solheim

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen