Søk

 

Netthets

I dagens samfunn er sosiale medier en viktig kommunikasjonsarena for studenter og yrkesaktive. Man kan skrive innlegg, delta i debatter og dele innhold i løpet av noen sekunder. Sosiale medier gjør det lett å dele sine ytringer, både om man er enig eller uenig i enkelte saker. Dessverre opplever mange også å bli angrepet på nett i form av trakassering og trusler. FO sine yrkesgrupper er spesielt utsatt for dette, og 76 av 333 barnevernsansatte har opplevd netthets i sosiale medier. Internett gjør det mulig å skjule seg bak falske identiteter og dermed blir det også lettere å slippe unna med netthets.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for å kunne gjøre en god jobb. Netthets er en trussel mot et trygt og godt arbeidsmiljø. Ikke bare kan det være med på å skade ens omdømme, men også den utsattes helse. Våre yrkesgrupper opplever ofte netthets av brukere og pårørende, samtidig som de kan oppleve å få navnet sitt spredt i sosiale medier med telefonnummer og adresse. Det skaper en utrygghet i den jobben man gjør. FO-studentene mener at arbeidsmiljøloven også må inneholde bestemmelser som dekker netthets.

Vi vet at det er mange yrkesaktive som opplever netthets, men også studenter som studerer helse- og sosialfag er en utsatt gruppe. Vi som FO-Studenter skal være stolte av de utdanningene vi velger og de yrkene vi skal gå inn i, og vi må derfor kunne kommentere og delta i debatter på nett uten å være bekymret for at vi skal utsettes for netthets. Både studenter og yrkesaktive har behov for kunnskap om hvordan man skal forholde seg til eventuell netthets.

FO-Studentene krever derfor at:

  • Regjeringen tar inn netthets under vold og trusler i arbeidsmiljøloven
  • Utdanningsstedene må ha forelesninger om netthets og kunnskap om dette temaet, slik at studenter kan få veiledning på hvordan de forholder seg til netthets og sosiale medier

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen