Søk

 

Ungdomsmiljøer i Tønsberg

Ungdom må ha voksne å gå til.

Vi trenger flere oppsøkende sosialarbeidere, utekontakter. Vi trenger skoler hvor ungdom er trygge, trives og lærer. Vi trenger gode lærere og sosialarbeidere i skolene. Vi trenger voksne som tar ungdom på alvor.

 «Gjennom appen Tellonym blir barn og unge ødelagt av jevnaldrende mobbere, uten at foreldre eller lærere aner hva som skjer.» «Jenter helt ned i 13-årsalderen avtalte slåsskamp på Snapchat – nå advarer politiet mot voldstrend blant ungdommer i Tønsberg.» Tønsbergs blad har de siste dagen skrevet om utrygge ungdomsmiljøer i byen vår. Fredag hadde NRK Vestfold en reportasje med Utekontakten. Utekontakten og ungdom de treffer forteller om økende bruk av rus og mer vold blant Tønsbergungdom.

Vi vet at det er sammenheng mellom mobbing, rusmisbruk og vold. Vi vet at mobbing, rus og vold gjør livet vanskelig for mange ungdommer i Tønsberg. Vi vet at problemene øker.

Ser vi dem? Når vi dem? Gjør vi det tidlig nok, og på riktig vis? Spørsmålene stilte Tønsberg kommune, da Utekontaktene i 2018 kartla hvordan vi kan nå ungdom, som ruser seg, med rett hjelp tidlig nok. Ungdommen forteller her at nesten alle unge som ruser seg mye har blitt utsatt for mobbing. Ofte er det vrient å oppdage de som sliter, og vanskelig å vite hvordan hjelpe. Ungdom kan gjøre mye for å skjule mobbing og rusbruk.  Mange voksne vet lite om det som skjer i ungdomsmiljøer. Lærere og andre fagfolk savner noen å drøfte bekymringer med. Ungdommene savner å snakke med noen som kan mye om ungdomsmiljøer og rus. De vil ha voksne som lytter, forstår og handler når unge sliter eller er bekymret for venner.

De siste dagers medieoppslag forteller at det er på tide å handle. Vi må ta vare på ungdommene våre. Tønsberg kommune Vi har gode tiltak og mange kompetente fagfolk. Kartlegginga Tønsberg kommunen gjorde i 2018 viser hvilke tiltak vi bør styrke, og hvilke nye vi bør utvikle:

Ungdom må ha noen å gå til.

Ungdom vil ha voksne å snakke med på skolen og i sentrum. Miljøterapeuter på skolen, utekontakt i sentrum og ansatte på fritidsklubber er viktige voksne.

Miljøterapeuter er sosialarbeidere som jobber med miljøet og enkeltelever på skoler. De jobber sammen med læreren for et godt skolemiljø.

Utekontakten er oppsøkende sosialarbeidere i sentrum, og der ungdom er på fritida. De kjenner ungdomsmiljøene og treffer ungdom som ikke selv tar kontakt for å få hjelp.

Ungdomsklubbene utenfor sentrum er steder ungdom er sammen og treffer voksne som bryr seg.

I sentrum trenger vi et kommunalt ungdomshus, drevet av ungdom og voksne sosialarbeidere. Et trygt treffsted for ungdom.

 

Voksne må få økt kunnskap om og forståelse av ungdoms rusbruk. Kunnskap gir trygghet til å handle. Kommunene bør legge til rett så utekontakt, barnevern og miljøterapeutene i samarbeid med politiet kan gi opplæring til lærere, foreldre, helsepersonell og andre som treffer ungdom.

Tverrfaglige samarbeid må forbedres og tiltakene må gjøres tilgjengelige. Samarbeid gjør det lettere å fange opp ungdom som sliter. Sammen finner vi gode tiltak både for enkelt ungdom og ungdomsmiljøer. Lærere vil ha noen å drøfte med på skolen. Skolen vil at andre fagfolk i kommunen aktivt bidrar til en trygg og god skolehverdag.

Fra i høst har barnevernet vært tilsted på åtte av våre skoler en halv dag i uka. Skoleungene har fått   vite hva barnevernet jobber med og de kan få snakke med barnevernet. Læreren har fått drøftingspartnere når de er bekymret for et barn.

Lærer, miljøterapeuter, helsesøster, barnevern, utekontakt og politi kan sammen være et lag rundt skolen og de unges fritidsarenaer, slik skaper vi en trygg og god kommune.

 

Fellesorganisasjonen oppfordrer lokalpolitikeren til å lytte til barna, ungdommene og oss som jobber med barn og unge. Dere skal legge planer for de kommende fire åra, sammen kan vi skape trygghet for alle. Godt forebyggende arbeid kan gjøre at vi slipper flere slike avisoverskrifter, som vi har sett de siste dagene.

 

Av Lise Holm og Vidar Byholt

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen