Søk

 

Ingen satsing på barnevern

I tre uker har Fellesorganisasjonen i Vestfold vist Utstillingen Hvis klær kunne fortelle, en dokumentasjon av vold og overgrep mot barn.

Utstillingen har stått på bibliotekene i Vestfold. Samtaler, og tilbakemeldinger fra kloke og erfarne voksne og barn, har synligjort at barn i Vestfold også utsettes for vold og overgrep. Vi trenger gode voksen og et godt barnevern for å beskytte de mest sårbare barna. I lys av det er ikke budsjettforliket, fra Stortinget, lystelig lesning for ansatte i barnevernet, ei heller for barn og familier som trenger hjelp fra barnevernet. Fellesorganisasjonen ba om 250 millioner til barnevernet, og fikk ingenting.

Vi er stolte av å ha et lovverk som skal beskytte de aller mest sårbare. Et lovverk som setter barns rett til en trygg oppvekst først. Vi er fagforeninga til de barnevernansatte og enormt stolte av jobben våre medlemmer gjør. Samtidig ser vi at barnevernet har utfordringer. Flere stillinger kan løse mange av disse.

De ansatte i barnevernet har høy kompetanse, og de ønsker å utøve faget sitt. Slik beskriver en av våre medlemmer jobben sin: Det best med jobben min er øyeblikkene hvor jeg kjenner at jeg har kontakt med ungene. «Nå skjønner jeg deg, og se at du skjønner at jeg forstår». Det er magiske og jeg har den beste jobben i byen.

Ansatte i barnevernet står daglig overfor krevende valg med stor betydning for barn og foreldre. De fleste som er i kontakt med barnevernet er fornøyde med hjelpen de får og vet at den har vært avgjørende. Andre opplever kontakten med barnevern som krevende, vanskelig og konfliktfylt.

Godt barnevernsarbeid er å skape gode relasjoner med barn og familier som sliter. Slik legges grunnlag for nødvendig endring og utvikling. De ansatte er eksperter på å jobbe med relasjoner. Å skape gode relasjoner krever god tid. Mange barn og familier som er i kontakt med barnevernet forteller at det er vanskelig å få kontakt med saksbehandler og at de ofte får nye kontaktpersoner. De ansatte sier de har alt for mange å følge opp, og at de ofte presses til å tilby tiltak de mener ikke er tilstrekkelige.

Godt barnevernsarbeid er god dokumentasjon og gode saksbehandlingsrutiner. ­­Våre medlemmer i barnevernet forteller om en hverdag med stort arbeidspress. Om tiden blir knapp og dokumentasjonen ikke blir gjort grundig nok kan det være alvorlig for barn og familienes rettssikkerhet.

Godt barnevernsarbeid er samarbeid med andre som skole, barnehage, helsetjenester og fritidssentre. Det tar tid å etablere gode rutiner, bli kjent med samarbeidsparter og skape gode arenaer for samarbeid. Gjensidig tillit gir rom for godt og varig samarbeid. Barn og familier får ofte den beste hjelpen når de ulike instansen de skal forholde seg til har en god dialog, er enig om målene.

God barnevernsarbeider har høy kompetanse og er faglig oppdatert. De ansatte på ha tid til å vedlikeholde og videreutvikle sin kompetanse. Det må være rom for veiledning i en travel arbeidsdag, og det må være rom for både kursing og etterutdanning.

Barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernet skal ha et godt og forsvarlig tilbud.  De ansatte skal ha tid og mulighet til god fagutøvelse. Når tiden blir knapp opplever de ansatte å gå på akkord med sine faglig verdier. Det gjør arbeidsdagen unødig slitsom. I mange barnverntjenester er det høyt sykefravær og stor turn over. Det er utfordrende når arbeidet er å utvikle gode relasjoner, og samarbeide med mennesker i vanskelige og konfliktfylte situasjoner.

Vi har bestemt at samfunnet skal «sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid». Det er viktig at vi som samfunn levere på det vi lover, og at vi levere nå. Det koster penger.

Av Lise Holm og Vidar Byholt

 

Sendt Sandefjord Blad

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen