Søk

 

Hold barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp

«Noen ganger lar jeg være å si til pappa at jeg trenger nye klær. Han blir så lei seg når han ikke kan kjøpe det jeg trenger»

446 Hortensbarn får ikke barnetrygd. De lever i familier som mottar sosialhjelp. Barnetrygden trekkes fra i beregningen av stønaden. Økninga i barnetrygden, som skulle komme de fattigste til gode, blir ingen inntektsøkning for disse barna og deres familier.

«Det er liksom en regel i klassen at vi skal be alle jentene i bursdag, det har ikke vi penger til»

Fattigdom i Norge er mer enn mangel på mat, klær og bolig. Barn i fattige familier fratas mulighet til å delta sammen med andre barn. Gode relasjoner til jevnaldrende er avgjørende for at barn skal ha det bra, utvikle seg og ha gode liv. Barn forteller at noe av det verste med å være fattig er å ikke kunne være med på det de andre gjør.

«Jeg vet ikke hva jeg skal si når de andre forteller om ferier de har vært på, vi har aldri råd til å reise noe sted»

Antall barn i lavinntektsfamilier i Horten kommune er økende. I 2013 var det 601 barn, i 2016 637 barn. Vi frykter at økningen fortsetter.

«Jeg tror de andre synes det er kjedelig å leke med meg, jeg har aldri noen fine leker»

11. desember behandler kommunestyret i Horten neste års budsjett.  Kommunepolitikeren har sjansen å gi barnefamiliene som har dårligst råd, litt mer å rutte med. La de fattigste barna få barnetrygd slik alle andre barn i kommunene får.

 

Sendt Gjengangeren

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen