Søk

 

Ofte stilte spørsmål om lønn- og arbeidsforhold

Lønns- og arbeidsforhold er i norsk arbeidsliv regulert på en rekke ulike måter

Gjennom lovverk
Lovverket forteller oss hva som gjelder for alle arbeidstakere, uansett hvor de jobber. De viktigste bestemmelsene finner du i  arbeidsmiljøloven (aml), ferieloven, folketrygdloven, likestillingsloven og diskrimineringslovene. For statsansatte er tjenestemannsloven også av stor betydning.

FO-medlemmer har tilgang til et eget verktøy som svarer på det meste du måtte ha av lovspørsmål, Compendia Personal. Du får tilgang til Compendia Personal ved å logge deg på medlemssidene.

Gjennom tariffavtaler
Tariffavtaler er inngått mellom arbeidsgiverne og fagforeningene og har en rekke bestemmelser som supplerer lovverket. For FO-medlemmer er de vanligste tariffavtalene nedlastbare her. For å finne riktig tariffavtale må du vite hvilket tariffområde du tilhører.

Spørsmål som gjelder tariffavtalene bør rettes til lokal FO-tillitsvalgt eller til din FO-avdeling. Om du logger inn på medlemsnettet finner du kontaktinformasjon til dine tillitsvalgte.

Gjennom særavtaler i hver enkelt virksomhet
Disse avtalene finner du gjerne i virksomhetens personalhåndbok. Spørsmål rettes lokale tillitsvalgte.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen