Søk

 

Tillitsvalgte hos Kriminalomsorgen i Frihet

Inger Valle TV inger.valle@kriminalomsorg.no 482 64 240
       

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen