Søk

 

Tillitsvalgte Bergen kommune

FO har mange tillitsvalgte på ulike arbeidsplasser i Bergen kommune

Dersom du trenger kontaktinformasjon kan du få det hos Renathe Remes Øen eller Magnus Nymoen

FRIKJØPTE TILLITSVALGTE 

 Konserntillitsvalgt    Renathe Remes Øen
   902 80 783/ 55 56 50 48
 

renathe.oen@bergen.kommune.no

Konserntillitsvalgt Magnus Nymoen
  918 79 772
  magnus.nymoen@bergen.kommune.no
Organisasjonstillitsvalgt Line Marie A. Taule
  915 51 245
Organisasjonstillitsvalgt  
   
   
Besøksadresse Rådstuplass 8 (Gamle Tinghuset, 2 etg.)
Postadresse FO Bergen
Postboks 7700
5020 BERGEN

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen