Søk

 

Klubbstyret FO klubben Bergen

Klubbstyret FO klubben Bergen

 UTV er forkortelsen for "Utvalg av tillitsvalgte" og utgjør klubbstyret.

Hovedtillitsvalgt Renathe Remes Øen
  902 80 783/ 55 56 50 48
  renathe.oen@bergen.kommune.no
Hovedtillitsvalgt Magnus Nymoen
  918 79 772
  magnus.nymoen@bergen.kommune.no
Tjenester til Psykisk helse og rus tjenester Camilla Marquard
  91 62 29 10
  camilla.marquard@bergen.kommune.no

Tjenester til utviklingshemmede        

 Erik Birkeland                                                                                                                                                     

  55 12 10 95
  erik.birkeland@bergen.kommune.no
Tjenester til
utviklingshemmede
Øystein Brun      
  91 73 43 41
  oystein.brun@bergen.kommune.no
Tjenester til NAV Beate Haugland
  91 72 90 66
 

beate.haugland@bergen.kommune.no

Tjenester til Barnevern Ole Mikalsen
  48 03 81 50
  olemikalsen@gmail.com

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen