Søk

 

Mål og arbeidsoppgaver for sosionomer

Seksjonsrådet for sosionomer i FO har laget fire brosjyrer som presenterer mål og arbeidsoppgaver for sosionomer innenfor ulike sektorer. Brosjyrene kan lastes ned.

 


Sosionomer i psykisk helsevern
(Last ned pdf)

Sosionomer i skolen
(Last ned pdf)

Sosionomer i pleie- og omsorgstjenesten
(Last ned pdf)

Sosionomer i barnevernet
(Last ned pdf)

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen