Søk

 

Resultat hovedoppgjøret i Oslo kommune 2014

FO Oslo er fornøyd med innholdet i oppgjøret med tanke på at rammen ligger på 3,3 %. Men det står igjen et sentralt justeringsoppgjør og et lokalt lønnsoppgjør ute i virksomhetene før hele hovedtariffoppgjøret i Oslo kommune er avsluttet.

Det gis et generelt tillegg på lønnstabellen på 1,9 % med virkning fra 1. mai 2014. For våre grupper vil dette utgjøre en økning fra kr 8.000,- til 10.000,-.  I tillegg er det satt av midler til sentrale lønnstiltak med 0,42 %.  Det er også avsatt 0,6 % til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli.

Partene inngikk avtale om reguleringsklausul som sikrer etterslep hvis beregningene viser at frontfaget har fått mer enn 3,3 %.

Partene ble også enige om en kompetansebestemmelse som kan bidra til en strukturert plan for kompetanseutvikling for våre medlemmer.

Lørdags- og søndagstillegget for de som jobber mer enn 19 helger i året øker fra kr 65,- til    kr 75,- pr time.

Kompetansebestemmelsen betyr mye for FO sine grupper sier Tore Kristiansen, leder i FO Oslo. Denne har vi kjempet for i mange år og er i samsvar med kommunens behov for gode tjenester til sine brukere.

Riksmeklerens møtebok finner dere her

Div kostnader resultat finner dere her

Ny lønnstabell finner dere her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen