Søk

 

Nytt regelverk for sykefravær

Fra 1. juli 2014 kom det nye regler for å gjøre sykefraværsoppfølgingen enklere og mer målrettet.

Oppfølging av sykmeldte

Fra første 1. juli 2014 kom det nye regler for sykefraværsoppfølging av sykmeldte. Senest innen 4 uker skal arbeidsgiver lage en oppfølgingsplan i samarbeid med arbeidstaker, bortsett fra tilfeller der det åpenbart er unødvendig. Senest 7 uker skal arbeidsgiver innkalle arbeidstaker som er helt eller delevis sykmeldt til dialogmøte, med mindre det er åpenbart unødvendig. Innen 8 uker: Får fortsatt å ha rett til sykepenger med 100 prosent lønn. Senest innen 24 uker skal NAV innkalle arbeidstaker og arbeidsgiver til dialogmøte 2. Begge parter har møteplikt på et slikt møte. Senest innen 1 år som er maksimalctid for sykepenger, skal NAV på ny vurdere rettigheter og behov for arbeidsrettede tiltak. Du kan lese mer ved å laste ned brosjyren her

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen