Søk

 

LIKELØNN NÅ!

Forskjellen mellom menns og kvinners lønn i Norge er fortsatt alt for stor.

Ikke mins er forskjellen mellom kvinners lønn i offentlig sektor og menns lønn i privat sektor urovekkende stor. Årets hovedtariff må bidra til å minske dette likelønnsgapet.

Ulikelønn mellom langtidsutdannede i offentlig og privat sektor, og mellom kvinnedominerte og mannsdominerte områder må bekjempes, ikke minst fordi Norge vil ha økt behov for arbeidskraft i de offentlige velferdstjenestene i årene som kommer. Det være seg innenfor barnevern, sosialtjeneste, tjenester for mennesker med utviklingshemming eller rusomsorgen, for bare å nevne noen.

Fellesorganisasjonen (FO) vil at lønnsoppgjøret i år skal bidra til å sette en stopper for denne utviklingen, som vi kaller verdsettingsdiskriminering.

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen