Søk

 

Styrets medlemmer

Styret blir valgt på årsmøtet i avdelingen. Årsmøtet avholdes hver 2. år og ble sist gjennomført i 14. mars 2018.

 

Leder:

Mona Berger

Nestleder:

Jorunn Kjerkol

Fylkessekretær:

Nils Karlsholm

Fylkessekretær:

Bente Aune Bragstad

Organisasjonstillitsvalgt/kasserer:

Marit Monsø Bosness

Leder i mangfolds- og internasjonalt utvalg: Odd-Harald Bjørnøy

Leder i tariffpolitisk utvalg:

Solveig Gangsås

Leder i seniorpolitisk utvalg: Unni Røstad Pedersen

Yrkesfaglig ansvarlig for barnevernpedagoger:

Monica Finstad
Yrkesfaglig ansvarlig for sosionomer: Trond Reitan

Yrkesfaglig ansvarlig for vernepleiere:

Gisle Hallan
Styremedlem (Htv Trondheim kommune): Arnhild H. Skaanes

Landsstyrerepresentanter:

Mona Berger og Mona Kristin Myhren

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen