Søk

 

Styret i FO Møre og Romsdal i årsmøteperioden 2018- 2020

Fylkes leiar: Jarle Rovde Fylkesavdelingssekretær: Torill Brunsvik Fylkesnestleiar: Inger Øien Yrkesfagleg Ansvarleg for Sosionomar: Ann Kristin Holten Yrkesfagleg ansvarleg for Barnevernspedagogar: Elin Bårdsnes Yrkesfagleg ansvarleg for Vernepleiarar: Lis Marian F. Kvalshaug Styre: Janne Leistad Vike, Barnevernspedagog Styre: Einar Ove Bergseth, Sosionom Styrer: Siv Aksnes, Vernepleiar Styre: , Seniorpolitiskutvalg , Sosionom Styre: Attiq Tahir Studentrepresentant HIV Kontrollkomite: Nina Janne Holm (leiar) Valkomite: Marianne Lillebye (leiar)

 

Verv

 

Navn

 

 

Arbeid

Telefon

AU:

 

Jarle Rovde

Torill Brunsvik

Inger Øien

 

Leiar

Fylkessekretær

Ålesund Kommune

 

Leiar/Styre

 

Jarle Rovde

V

FO Møre og Romsdal / (permisjon frå Helse møre og Romsdal)

 

 92236591

Fylkessekretær/Styre

 

Torill Brunsvik

v

FO Møre og Romsdal/

(permisjon frå Kristiansund  kommune)

99299927

Nestleiar/Styre

  Inger Øien s Ålesund Kommune  

Styre/yrkesfag Barnevernspedagoger

 

Elin Bårdsnes

B

Vestnes Kommune

 

 

Styre/yrkesfag Sosionomer

 

Ann Kristin Holten

S

Ålesund Kommune

 

Styre/yrkesfag Vernepleiere

 

Lis Mariann Fjærvik Kvalshaug

V

Averøy Kommune

 

 

 

 

 

 

 

Styre

 

 

 

 

 

 

 

Styre

 

Janne Lestad VIke

B

Nav Nesset

 

Styre

 

 

 

Senior

 

Styre

 

Einar Ove Bergseth

S

NAV Fræna

 

Styre

 

Siv Aksnes

B

Kristiansund Kommune

 

Styre

 

 

Attiq Tahir

 

Student rep HIV

 

 

Vara styre

 

 

Ørjan Kalliainen

Birte Solem

 

V

B

S

Eide Kommune

Molde Kommune

 

 

Vara styre   Frida v Vara Studrep. HIV  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen