Søk

 

Fylsesstyret FO Troms 2018 - 2020 i FO Troms

Følgende personer er på årsmøtet 13. -14. mars 2018 for FO Troms valgt til å sitte i fylkets styre i perioden1.4.18. - 31.3.2020

Leder Gøril Madsen
Nestleder Ann Kristin Hansen
Fylkessekretær Mona Olafsen
Kasserer Silje Markussen
Profesjonsfaglig ansvarlige: Mangler (bvp), Vibeke Vang (v) og Elisabeth B Bartholsen (sos).
Styremedlemmer Perlille Hjertø, Viggo Opheim, Eirin Olsen
Landstyrerepresentant: Randi Skavhaug                                                                                                                              Student representant: Mangler


Vara til styret  Kristina Meyer, Maud B Paulsen, Ann-Rita A Isaksen
Studentrepresentant: 

Valg komite:Silje Pettersen, Kristine rasmussen, Laila Dischington 

Kontrollkomite;  Trude Karlsen, Inger Bye, Ingvild Michelsen Dahle

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen