Søk

 

Styret i FO Nordland

Styret skal være kjent med FOs vedtekter og følge disse. Styret har helhetlig ansvar for FO Nordland sin politikk.

Som det går frem av FOs vedtekter §12 har styrets medlemmer møteplikt i styret og representantskapet. For å få til et handlekraftig styre er det nødvendig at oppsatt møteplan følges og at tidsplaner holdes.  Medlemmer i styret skal jobbe i forhold til avdelingens hovedarbeidsoppgaver jfr. vedtatte handlingsplaner.

 

Leder

Gunhild Holthe

BVP

Telefon: 48 11 78 81

E-post: gunhild@fo-nordland.no

 

Nestleder

Christian Wiik Kynsveen

BVP

Telefon: 91 64 64 98

E-post: wiikchristian@me.com

 

Sekretær

Anita Syvertsen

VPL

Telefon: 75 50 41 71 / 95 12 65 62

E-post: anita@fo-nordland.no

 

Kasserer

Marianne K. Hanssen

SOS

Telefon: 97 63 31 97

E-post: mkarboelh@yahoo.no

 

Profesjonsfaglig ansvarlig barnevernpedagogene

Lasse Olsen

BVP

E-post: lasse.olsen@leirfjord.kommune.no

 

 

Profesjonsfaglig ansvarlig sosionomene

Eva Asperheim

SOS

E-post: eva.asperheim@andoy.kommune.no

 

Profesjonsfaglig ansvarlig vernepleierne

Marte Aune

VPL

E-post: marte.aune@rana.kommune.no

 

Styremedlem

Nina Kristin Botn

SOS

E-post: nina.kristin.botn@bodo.kommune.no

 

 

 

 

Styremedlem

Anders Eivik

VPL

Telefon: 91 58 08 36

E-post: anders.eivik2@bodo.kommune.no

 

Styremedlem

Bente Brevik

FO Studentene

Telefon:

E-post: benteb5@hotmail.com

 

 

 

Styremedlem

Chris Westad

FO Studentene

Telefon:

E-post: chrisivarius@gmail,com

 

LS representant

Gunhild Holthe

BVP

Telefon: 48 11 78 81

E-post: gunhild@fo-nordland.no

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen