Søk

 

Styret i FO Sogn og Fjordane 2018 - 2020

Styret er avdelinga sitt utøvande organ og er samansett slik at ingen seksjon har fleirtal aleine. Styret består av leiar, nestleiar, fylkessekretær, kasserar og styremedlemmar, der av den yrkesfagleg ansvarlege for kvar seksjon samt landsstyrerepresentanten.

  Under fylgjer ei oversikt over dei som sit i styret .

Verv Navn Mobil Epost
 Leiar  Ann-Kristin Nygård  95866852 leder@sognogfjordane.fo.no
 Nestleiar Karen Knapskog 97747926

 Karen.knapskog@enivest.net

 

 Kasserer Bjørn Henning Solheim 48111871

Bjorn.henning.solheim@forde.kommune.no

fosolheim@gmail.com

 

 Fylkessekretær  Jan Egil Haugland  91362737 sognogfjordane@fo.no
       
 Styremedlem  Jenny Kjøsnes 95100313 jenny_kjo@hotmail.com
Styremedlem Siv Aspeseter 41403325

siv.aspeseter@ardal.kommune.no

aspesete@online.no

 Landsstyrerepr. Trude Fardal 46619353 epost
 Profesjonsansv. bvp May Therese Seglem 95735325

may.terese.seglem@ardal.kommune.no

maytereses@gmail.com

 Profesjonsansv. sos  Magny Haugen 91884923 magny.haugen@forde.kommune.no
 Profesjonsansv. vpl Lill Randi Røyrvik 97146816

lill.randi.rorvik@naustdal.kommune.no

liraroervik@gmail.com

studentrep Celin Stordahl  

Celinstordahl@hotmail.com

 

Vara til styret      
barnevernspedagog Randi Brynestad Skaaden 95972153 epost
sosionom Mariann Juklestad 91549749 epost
vernepleier Anne Hansen 41579186 epost

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen