Søk

 

Styremøte 20.11.18

SAK 57 - INNKALLING, DAGSORDEN
innkallingen finner du på egen web side. fylkesavdelingsstyret

SAK 58 AVDELINGEN
ingen dokumenter

SAK 59 AU
AU møte 10/2018
AU møte 11/2018
AU møte 12/2018

SAK  60 STYRET
protokoller og innkallionger firnner du på egen side.

SAK 61 FO STUDENTENE
ingen dokument

SAK 62 UTVALG, RÅD
ingen dokument

SAK 63 REPSKAP
protokoll sist repskap finner du på egen web side, representantskapet

SAK 64 ØKONOMI
søknad demo selvbestemt abort

SAK 65 TILTAKSPLAN
her er oppdatert tiltaksplan, sist behandlet i AU møte 30.10.18

SAK 66 MØTE OG AKTIVITETSPLAN
Forslag møte og aktivitetsplan 2019

SAK 67 VERVEUKE
svar fra FO på søknad stimuleringspott
Retningslinjer stimuleringspott

SAK 68 BUDSJETT
Veileder forslag budsjett 2019

forslag budsjett 2019

SAK 69 LS
Du finner alle LS sakspapir når du logger deg på FO.
 

SAK 70 EVENTUELT

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen