Søk

 

Oversikt over Styret i FO Oslo

Oversikt over de som sitter i styret i FO Oslo i årsmøteperioden 2016-2018. Styret består av arbeidsutvalget som er heltidstillitsvalgte i avdelingen, nestlederne av de profesjonsfaglige utvalgene, 6 styremedlemmer samt landsstyrerepresentanten og 2 studentrepresentanter. Det er 4 vararepresentanter i styret.

                                               Styret i FO Oslo 2016-2018

                                                    

Fra venstre: Stine Warren (Styremedlem), Hanne Groseth (AU/ Hovedtillitsvalgt), Joachim Nybakkke (AU/Faglig sekretær), Christer Ryen (AU/ Hovedtillitsvalgt), Tore Kristiansen (AU/Leder), Kjersti M. Botten (Vara styremedlem), Siv Marit Lethigangas (Styremedlem), Ingrid Vengen Hansen (Vara styremedlem), Fatima Andersen (Styremedlem), Tordis Lauvdal (Styremedlem), Sveinung Breivik (Studentvara), Kim Helene Olsen (AU/Fylkessekretær), Alf Nordhus (Vara styremedlem).

Thomas Johnsen (Styremedlem), Maria Carroza (Styremedlem) og Sondre Hille Krumsvik (Studentrep)  var ikke til stede da bilde ble tatt.


 

Tore Kristiansen

 

Fylkesleder (sosionom) / Landsstyrerepresentant

Arbeidssted:

Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon jobb:

23 08 07 50

Mobil:

959 63 899

E-post:

tore.kristiansen@oslo.fo.no


Hanne Groseth

Nestleder, Hovedtillitsvalgt Oslo kommune (vernepleier)

Arbeidssted:

Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon jobb:

23 08 07 50

Mobil:

993 58 850

E-post:

hanne.groseth@oslo.fo.no


Kim Helene Olsen

Fylkessekretær / Leder PU-S  (sosionom)

Arbeidssted:

Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon jobb:

23 08 07 50

Mobil:

934 02 356

E-post:

kim.helene.olsen@oslo.fo.no


Joachim Nybakke

Faglig sekretær / Leder PU-V (vernepleier)

Arbeidssted:

Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon jobb:

23 08 07 50

Mobil:

990 47 139

E-post:

joachim.nybakke@oslo.fo.no


Christer Solheim Ryen

Hovedtillitsvalgt Oslo kommune / Leder PU-B (barnevernspedagog)

Arbeidssted:

Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon jobb:

23 08 07 50

Mobil:

926 40 499

E-post:

christer.ryen@oslo.fo.no

Fatima Andersen

Styremedlem / Nestleder PU-B (barnevernspedagog)

Arbeidssted:

 Barneverntjenesten, Bydel Gamle Oslo

Telefon:

02 180

Mobil:

 

   

E-post:

fatima.andersen@bgo.oslo.kommune.no


Tordis Lauvdal

Styremedlem / Nestleder PU-S (sosionom)

Arbeidssted:

 

Telefon:

 

Mobil:

412 96 372

E-post:

tordis@post.com

Siv Marit Lethigangas

Styremedlem / Nestleder PU-V (vernepleier)

Arbeidssted:

 Bydel Bjerke

Telefon:

 

Mobil:

480 94 604

E-post:

siv.marit.lethigangas@bbj.oslo.kommune.no

Stine Garstad Warren

Styremedlem (sosionom)

Arbeidssted:

 Barneverntjenesten, Bydel Søndre-Nordstrand

Telefon:

02 180

Mobil:

 

E-post:

 
 

Thomas Johnsen

Styremedlem (vernepleier)

Arbeidssted:

 Velferdsetaten Oslo Kommune, Uteseksjonen

Telefon:

02 180

Mobil:

957 27 571

E-post:

thomas.johnsen@vel.oslo.kommune.no
 

Maria Carroza

Styremedlem (sosionom)

Arbeidssted:

 Radiumhospitalet

Telefon:

22 93 53 61

Mobil:

 

E-post:

mcarro@ous-hf.no
 

Sondre Hille Krumsvik

Studentrepresentant VID

Studiested:

 VID Vitenskapelige Høgskole

Mobil:

926 31 912

E-post:

sondroid@hotmail.com
 

Ida Marie Strand Harm

Studentrepresentant HiOA

Studiested:

 Høgskolen i Oslo- og Akershus

Mobil:

478 74 848

E-post:

idamharm@gmail.com

Alf Nordhus

Vara styreremedlem (barnevernspedagog)

Arbeidssted:

 Politiet

Telefon:

02 180

Mobil:

992 44 472

E-post:

alf.nordhus@politiet.no

Ingrid Vengen Hansen

Vara styremedlem (vernepleier)

Arbeidssted:

 Holmenkollen Dagsenter- og boliger

Telefon:

22 92 03 74

Mobil:

971 29 544

E-post:

ingridvh@gmail.com

Kjersti M. Botten

Vara styremedlem (barnevernspedagog)

Arbeidssted:

Barne- og familieetaten

Telefon:

02 180

Mobil:

928 23 495

E-post:

kjerstimargrethe.botten@bfe.oslo.kommune.no

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen