Søk

 

Kontrollkomite

Medlemmer av kontrollkomiteen i FO Oslo i årsmøteperioden 2016-2018.

 

                

  Leder: Fredrik Langhelle Sørensen

  Arbeidssted: Nav Bjerke

  Telefon: 971 89 504

  e-post: fredrik.sorensen@bbj.oslo.kommune.no

                

  Medlem: Hege Kristin Traagstad

  Arbeidssted: Nav Frogner

  Telefon: 952 68 601

  e-post: hege.traagstad@bfr.oslo.kommune.no

                                          

  Medlem: Liv Holter Schiller (permisjon)

  Arbeidssted:

  Telefon: 976 66 826

  e-post: livschil@gmail.com

 
 

 

   

 

 
                      
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   
 
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen