Søk

 

Arbeidsutvalget (AU) i FO Oslo

Oversikt over de som sitter i Arbeidsutvalget (AU) i FO Oslo i årsmøteperioden 2018-2020. AU består av heltidstillitsvalgte i avdelingen; leder, nestleder, fylkessekretær, faglig sekretær og hovedtillitsvalgt i Oslo kommune.

Arbeidsutvalget 2018 - 2020

 

Tore Kristiansen                Fylkesleder (sosionom), Landsstyrerepresentant

Arbeidssted:                        Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon:                                23 08 07 50

Mobil:                                   959 63 899

E-post:                                 tore.kristiansen@oslo.fo.no


Hanne Groseth                   Nestleder (vernepleier), Hovedtillitsvalgt Oslo kommune

Arbeidssted:                         Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon:                                23 08 07 50

Mobil:                                    993 58 850

E-post:                                  hanne.groseth@oslo.fo.no


Kim Helene Olsen              Fylkessekretær (sosionom), ansvarlig for Staten og Spekter

Arbeidssted:                         Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon:                                23 08 07 50

Mobil:                                   934 02 356

E-post:                                 kim.helene.olsen@oslo.fo.no


Else-Marie Tjeldnes          Hovedtillitsvalgt Oslo kommune (barnevernspedagog)

Arbeidssted:                        Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon:                               23 08 07 50

Mobil:                                  922 66 624

E-post:                                else.marie.tjeldnes@oslo.fo.no


Joachim Nybakke             Faglig sekretær (vernepleier), ansvarlig for Virke og NHO

Arbeidssted:                       Oslokontoret, Smalgangen 42B

Telefon:                              23 08 07 50

Mobil:                                 990 47 139

E-post:                                joachim.nybakke@oslo.fo.no


 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen