Søk

 

Stipend til tillitsvalgte i FO - Olav Knudsens minnestipend

Er du tillitsvalgt i FO og ønsker å tilegne deg/utvikle kunnskap om arbeidslivsspørsmål og/eller fagbevegelsen? Da kan du søke på Olav Knudsens minnestipend. Søknadsfrist er 2. februar 2018.

Olav Knudsens minnestipend 2018

Er du tillitsvalgt i FO og ønsker å tilegne deg/utvikle kunnskap om arbeidslivsspørsmål og/eller fagbevegelsen?

Da oppfordres du til å søke på Olav Knudsens minnestipend.

Stipendmidlene skal brukes til å stimulere deg som tillitsvalgt i FO ved å dekke utgifter du har til opplærings- og utviklingsformål som er relevant for din funksjon som tillitsvalgt. Dette kan være prosjekter, videreutdanning, kurs eller konferanser knyttet til temaer som er berørt i LOs handlingsplaner, på FOs kongress, i FOs prinsipprogram, i FOs handlingsplaner eller avdelingens handlingsplaner. Stipendmidlene kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste.

Har du et tillitsverv i FO, lokalt eller sentralt, er du velkommen til å søke om stipend. Søknaden må inneholde informasjon om ditt nåværende og ev. tidligere tillitsverv, en beskrivelse av hva stipendet skal brukes til, en kostnadsoversikt og hvor mye du søker i stipend.

Tildelingen skjer på landsstyremøtet i mars 2018 etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Søknaden sendes til FO på e-post: kontor@fo.no eller pr. post til

FO, Postboks 4693 Sofienberg, 0506 Oslo innen 2. februar 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Irmelin Stødle, tlf. 993 52 810

Vi ber om at avdelingene informerer og motiverer tillitsvalgte til å søke stipend, og håper på mange søkere!   

Se også regler og retningslinjer knyttet til stipendiet.

 

Olav Knudsens minnestipend - bakgrunn

Landsstyret i Norsk Barnevernpedagogforbund (NBF) opprettet Olav Knudsens minnestipend i 1991. Stipendet ble opprettet for å hedre mangeårig tillitsvalgt Olav Knudsen som plutselig døde på sin arbeidsplass i NBFs Osloavdeling i februar 1991, kun 49 år gammel. Stipendet som ble opprettet skulle ”stimulere tillitsvalgte til å skolere seg i fagforeningsarbeid”. Det første stipendet ble tildelt første gang høsten 1991.

Da NBF slo seg sammen med NOSO og NVF og opprettet FO, ble stipendordningen ikke automatisk videreført i den nye organisasjonen. Men på kongressen i 1995 ble det vedtatt å videreføre stipendet, nå som et stipend tilgjengelig for alle FO-tillitsvalgte.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen