Søk

 

Reisestipend til solidaritetsarbeid og styrking av global forståelse

Reisestipendet kan tildeles tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid, studieturer eller tiltak som kan styrke det internasjonale engasjementet i FOs organisasjonsledd.

Kriterier for tildeling av stipend:

"Reisestipendet kan tildeles tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å delta i internasjonalt solidaritetsarbeid, studieturer eller tiltak som kan styrke det internasjonale engasjementet i FOs organisasjonsledd.

Stipendene er først og fremst ment som et håndslag fra FO for å gjøre aktivitetene mulig, og gir ikke full finansiering.

Det er ønskelig at stipendmottakerne synliggjør tiltaket i egen organisasjon gjennom sosiale medier, møter i egen klubb og fylkesavdeling etc).

Søknader om støtte behandles to ganger pr år, og søknadsfristene er hhv. 1. desember og 1. juni. Arbeidsutvalget beslutter tildelingen."

Hvert stipend begrenses oppad til kr. 10.000.

Spørsmål kan rettes til rådiver Allis Aresdatter, tlf 910 08 107, e-post allis.aresdatter@fo.no

Dersom søker har fått innvilget stipend til ett tiltak innenfor denne ordningen, kan det ikke søkes på nytt før etter tre år.

Det gis ikke stipend til studentmedlemmer dersom utenlandsoppholdet er en del av normalt utdanningsløp (for eksempel praksisopphold).

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen