Søk

 

FOs fagstipend

FO utlyser årlig fagstipend til våre medlemmer. Stipendet skal bidra til synliggjøring og videreutvikling av barnevernspedagogers, sosionomer, vernepleieres og velferdsviteres fag- og yrkesutøvelse, samt stimulere medlemmene til å delta i internasjonale fagdiskusjoner.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen