Søk

 

Medlemsstipender

FO deler årlig ut ulike fagutviklingsstipender og stipender for tillitsvalgte

Disse stipendene annonseres på web-sidene og i fagbladet Fontene.

Gjennom FO har du også tilgang til flere stipender i LO-systemet og fra andre organisasjoner. Disse annonseres på samme måte.

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen