Søk

 

Avtaler i Staten

Pensjon 2018 

Las ned (pdf) Pensjonsavtale
Last ned (pdf) Uravstemningsdukumen LO stat

 


Last ned (pdf)

Hovedavtalen i Staten 2017-2019
regulerer forholdene mellom partene.

Hovedavtalen mellom LO Stat og Staten

Last ned (pff)

Hovedtariffavtalen i Staten 2018 - 2020
Regulerer lønnsforholdene innenfor statssektoren.

Hovedlønnstabellen

 

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen