Søk

 

  • Tillitsvalgte bufetat

    Marion Dahl Hansen er regiontillitsvalgt i Region NORD hun har kontor på Fosterhjemtjenesten på Sortland og hun har et frikjøp på 70% tlf nr er 46615821 / 91858798 Anita Kverneland er tillitsvalgt på Lamo Ungdomssenter Grete Hagen, tillitsvalgt på Håkøya tlf nr 922 95 478 Gunn Hamnes er tillitsvalgt i Fosterhjemtjenesten i Tromsø, Bendikt Myhrer er tillitsvalgt på Kvæfjord ungdomssenter, tlf 90726114 / 466 15 657 Fax: 771 73 265

  • Tillitsvalgt Høgskolen i Harstad

    Kontakt FO Troms

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen