Søk

 

Oversikt over hovedtillitsvalgte i Staten

Staten er en stor arbeidsgiver med mange arbeidsplasser. Her finner du bl.a. BUFetat, fylkesmannen, KIF, universitet og høgskoler m.m.

Oversikt over de mest aktuelle arbeidsstedene i staten med hovedtillitsvalgte:

Arbeidssted: Hovedtillitsvalgt: Telefon: Mail:
BUFetat reg. Midt Solveig Gangås 99466911 solveig@fo-sortrondelag.no
Fylkesmannen i Trøndelag Paul Andre Andersson 99031460 fmtlpan@fylkesmannen.no
NTNU Monica Røstad 91672818

monica.rostad@ntnu.no

Konfliktrådet      
Kriminalomsorgen (KIF)

Siv Anita Haukdal

73884730 

siv.anita.haukdal@kriminalomsorg.no

Møller kompetansesenter      
       
Nav Lerkendal Sigrid Tesli   sigrid.tesli@nav.no
Statens Barnehus Trondheim Øystein Wammer-Pettersen 73895700  

 

Fellesorganisasjonen (FO), Mariboesgate 13
Pb 4693 Sofienberg, 0506 OSLO

kontor@fo.no | Tlf.: 91 91 99 16

Gå til nettversjonen